R8 – 330 Wax Remover
R8 – 330 Wax Remover

R8 – 330 Wax Remover

R8 - 330 Wax Remover

Hóa chất bóc bẩn sàn đặc biệt .

Xuất xứ : Kenrich - Malaysia .

Thông tin sản phẩm

High Power Floor Polish Stripper

Đóng gói: can 5L/20L

Hoá chất bóc bẩn sàn, bóc bẩn lớp sơn phủ bóng cũ, làm sạch sàn nhựa, sàn gỗ dán, sàn đá …, làm sạch các loại sàn đá

Dùng với máy chà sàn và pad đỏ, pha với nước theo tỷ lệ :

- 1:10 đối với các vết bẩn cứng đầu .

- 1:15 -1:50 đối với các vết bẩn thông thường hoặc nhẹ .