QUY TRÌNH TẨY QUẦN ÁO

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TẨY QUẦN ÁO

Loại hàng giặt  :       Quần áo

Khối lượng        :      30kg

Quy trình:

1. Giặt ngấm:

- Hoá chất giặt     :  Ngâm quần áo với lượng nước (vừa đủ để ngấm lượng khăn cần giặt). Rồi ngâm trong máy giặt

- Thời gian giặt    :          5- 10 phút

- Nhiệt độ giặt     :          thường

Lưu ý:     Nếu đối với quần áo màu thì dùng khoảng 150 – 200ml Cocorex Colour vào ngâm cùng)

2. Quá trình tẩy trắng

- Hoá chất giặt gồm  :  200 – 250ml G350 (xà phòng) + 200ml Oxy+ 200ml bột Oxy.

- Nhiệt độ giặt          :         30 - 350C

- Thời gian giặt        :         30 phút

Cho toàn bộ hoá chất cần giặt vào máy giặt (không cần xả Cocorex Colour) và bắt đầu cho máy chạy theo thời gian đã cài đặt.

3. Quá trình xả vải

- Hoá chất xả          :          200ml G251E (xả vải)

- Nhiệt độ xả          :          Thường 

- Thời gian             :           10 phút